Bình giữ nhiệt "rẻ như cho" thôi nhiễm kim loại nặng hại sức khoẻ ra sao?

Một số bình nước được in hình giống với các thương hiệu Versace, Burberry, Starbucks. Ảnh TCHQ.
Một số bình nước được in hình giống với các thương hiệu Versace, Burberry, Starbucks. Ảnh TCHQ.
Một số bình nước được in hình giống với các thương hiệu Versace, Burberry, Starbucks. Ảnh TCHQ.
Lên top