Bình Dương: Xuyên đêm lo thực phẩm cho 720.000 dân ở 11 phường "khóa chặt"

Xuyên đêm phân phát lương thực thực phẩm cho người dân vùng "khóa chặt" ở Tân Uyên. Ảnh: H.Nguyên
Xuyên đêm phân phát lương thực thực phẩm cho người dân vùng "khóa chặt" ở Tân Uyên. Ảnh: H.Nguyên
Xuyên đêm phân phát lương thực thực phẩm cho người dân vùng "khóa chặt" ở Tân Uyên. Ảnh: H.Nguyên
Lên top