Bình Dương xét nghiệm diện rộng trước khi vào trạng thái bình thường mới

Bình Dương xét nghiệm diện rộng trước khi vào trạng thái bình thường mới. Ảnh: Đình Trọng
Bình Dương xét nghiệm diện rộng trước khi vào trạng thái bình thường mới. Ảnh: Đình Trọng
Bình Dương xét nghiệm diện rộng trước khi vào trạng thái bình thường mới. Ảnh: Đình Trọng
Lên top