Bình Dương vẫn kiểm tra giấy xét nghiệm COVID-19 khi lưu thông

Lực lượng chức năng kiểm tra giấy xét nghiệm âm tính để cho người dân lưu thông ở chốt giáp ranh Bình Dương và TPHCM.
Lực lượng chức năng kiểm tra giấy xét nghiệm âm tính để cho người dân lưu thông ở chốt giáp ranh Bình Dương và TPHCM.
Lực lượng chức năng kiểm tra giấy xét nghiệm âm tính để cho người dân lưu thông ở chốt giáp ranh Bình Dương và TPHCM.
Lên top