Bình Dương: Vận động CNLĐ quê ở vùng dịch ở lại Bình Dương ăn Tết

Đo thân nhiệt kiểm tra sức khỏe công nhân ở Công ty TNHH Quốc tế Chutex. Ảnh: Văn Thuật
Đo thân nhiệt kiểm tra sức khỏe công nhân ở Công ty TNHH Quốc tế Chutex. Ảnh: Văn Thuật
Đo thân nhiệt kiểm tra sức khỏe công nhân ở Công ty TNHH Quốc tế Chutex. Ảnh: Văn Thuật
Lên top