Bình Dương: Trung tâm Y tế Tân Uyên lấy giá test nhanh chỉ 78.000 đồng/lượt

Mức giá test nhanh được hạ xuống để hỗ trợ người dân còn khó khăn.
Mức giá test nhanh được hạ xuống để hỗ trợ người dân còn khó khăn.
Mức giá test nhanh được hạ xuống để hỗ trợ người dân còn khó khăn.
Lên top