Bình Dương tranh thủ thời gian vàng, bóc tách F0 ở vùng đang "khóa chặt"

Lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc, bóc tách F0 ra khỏi phường bị "khóa chặt" ở thị xã Tân Uyên, Bình Dương. Ảnh: T.Liêm
Lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc, bóc tách F0 ra khỏi phường bị "khóa chặt" ở thị xã Tân Uyên, Bình Dương. Ảnh: T.Liêm
Lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc, bóc tách F0 ra khỏi phường bị "khóa chặt" ở thị xã Tân Uyên, Bình Dương. Ảnh: T.Liêm
Lên top