Bình Dương thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm người từ nước ngoài về Bình Dương. Ảnh: TTYT BB
Lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm người từ nước ngoài về Bình Dương. Ảnh: TTYT BB
Lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm người từ nước ngoài về Bình Dương. Ảnh: TTYT BB
Lên top