Bình Dương: Thu hồi số tiền hỗ trợ chi nhầm cho 22.000 người

Chi hỗ trợ bổ sung cho người lao động ở Thuận An.
Chi hỗ trợ bổ sung cho người lao động ở Thuận An.
Chi hỗ trợ bổ sung cho người lao động ở Thuận An.
Lên top