Bình Dương: Thông xe 41,5km tuyến Mỹ Phước Tân Vạn giao nhau với ĐT 741

Đường Mỹ Phước Tân Vạn đoạn giao nhau với đường ĐT 741. Ảnh: Đình Trọng
Đường Mỹ Phước Tân Vạn đoạn giao nhau với đường ĐT 741. Ảnh: Đình Trọng
Đường Mỹ Phước Tân Vạn đoạn giao nhau với đường ĐT 741. Ảnh: Đình Trọng
Lên top