Bình Dương: Thị xã Bến Cát cho lưu thông và bắt đầu khôi phục kinh tế

Thị xã Bến Cát nới lỏng giãn cách cho lưu thông và bắt đầu khôi phục kinh tế. Ảnh: Đình Trọng
Thị xã Bến Cát nới lỏng giãn cách cho lưu thông và bắt đầu khôi phục kinh tế. Ảnh: Đình Trọng
Thị xã Bến Cát nới lỏng giãn cách cho lưu thông và bắt đầu khôi phục kinh tế. Ảnh: Đình Trọng
Lên top