Bình Dương: Thầy hiệu trưởng ra tận cổng đón và xịt sát khuẩn cho học sinh

Ngày 4.5, khoảng 480.000 học sinh Bình Dương đi học trở lại. Ảnh: Đình Trọng
Ngày 4.5, khoảng 480.000 học sinh Bình Dương đi học trở lại. Ảnh: Đình Trọng
Ngày 4.5, khoảng 480.000 học sinh Bình Dương đi học trở lại. Ảnh: Đình Trọng
Lên top