Bình Dương thần tốc sàng lọc F0 để chuyển sang trạng thái bình thường mới

Lực lượng hỗ trợ đang lấy mẫu xét nghiệm bóc tách F0 cho địa bàn thành phố Thuận An.
Lực lượng hỗ trợ đang lấy mẫu xét nghiệm bóc tách F0 cho địa bàn thành phố Thuận An.
Lực lượng hỗ trợ đang lấy mẫu xét nghiệm bóc tách F0 cho địa bàn thành phố Thuận An.
Lên top