Bình Dương tạm đình chỉ Bí thư và Chủ tịch phường vì lơ là chống dịch

Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An là phường tập trung đông công nhân lao động nhất tỉnh Bình Dương.
Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An là phường tập trung đông công nhân lao động nhất tỉnh Bình Dương.
Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An là phường tập trung đông công nhân lao động nhất tỉnh Bình Dương.
Lên top