Bình Dương: Suối Sọ 3 lần đổi màu kỳ lạ bốc mùi hôi nồng nặc

Con suối sọ 3 lần đổi màu kỳ lạ, bốc mùi hôi khó chịu. Ảnh: Đình Trọng
Con suối sọ 3 lần đổi màu kỳ lạ, bốc mùi hôi khó chịu. Ảnh: Đình Trọng
Con suối sọ 3 lần đổi màu kỳ lạ, bốc mùi hôi khó chịu. Ảnh: Đình Trọng
Lên top