Bình Dương: Phát triển vượt bậc, hình thành các đô thị thông minh hiện đại

Sau hơn 20 năm tái lập tỉnh, kinh tế xã hội Bình Dương phát triển vượt bậc. 
Ảnh: D.Bình
Sau hơn 20 năm tái lập tỉnh, kinh tế xã hội Bình Dương phát triển vượt bậc. Ảnh: D.Bình
Sau hơn 20 năm tái lập tỉnh, kinh tế xã hội Bình Dương phát triển vượt bậc. Ảnh: D.Bình
Lên top