Bình Dương: Phát hiện 2 bộ hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật

Phát hiện hài cốt liệt sĩ có nhiều di vật. Ảnh: Đình Trọng
Phát hiện hài cốt liệt sĩ có nhiều di vật. Ảnh: Đình Trọng
Phát hiện hài cốt liệt sĩ có nhiều di vật. Ảnh: Đình Trọng
Lên top