Bình Dương: Phát hiện 12 tấn chân gà "hết đát" nhưng không thể buộc tiêu hủy

Không thể buộc tiêu hủy gần 12 tấn chân gà hết hạn sử dụng do vướng quy định. Ảnh: QLTT BD
Không thể buộc tiêu hủy gần 12 tấn chân gà hết hạn sử dụng do vướng quy định. Ảnh: QLTT BD
Không thể buộc tiêu hủy gần 12 tấn chân gà hết hạn sử dụng do vướng quy định. Ảnh: QLTT BD
Lên top