Bình Dương: Người phụ nữ đi cấp cứu chưa kịp đến bệnh viện đã tử vong

Hai nhân viên y tế đi ngang qua thấy sự việc đã hỗ trợ thở cho bệnh nhân nhưng không cứu kịp.
Hai nhân viên y tế đi ngang qua thấy sự việc đã hỗ trợ thở cho bệnh nhân nhưng không cứu kịp.
Hai nhân viên y tế đi ngang qua thấy sự việc đã hỗ trợ thở cho bệnh nhân nhưng không cứu kịp.
Lên top