Bình Dương: Người đàn ông bị container cán chết tại chỗ