Bình Dương: Một người tử vong vì bị mưa lớn cuốn xuống cống thoát nước