Bình Dương: Mở rộng khu vực phong tỏa khoảng 10.000 dân ở phường Phú Hòa

Xe của đơn vị y tế vào trong khu vực phong tỏa. Ảnh: Đình Trọng
Xe của đơn vị y tế vào trong khu vực phong tỏa. Ảnh: Đình Trọng
Xe của đơn vị y tế vào trong khu vực phong tỏa. Ảnh: Đình Trọng
Lên top