Bình Dương: Mâu thuẫn chuyện gia đình, 1 người đàn ông tự thiêu

Người dân không cứu kịp người đàn ông tự thiêu bốc cháy như ngon đuốc. Ảnh cắt từ camera
Người dân không cứu kịp người đàn ông tự thiêu bốc cháy như ngon đuốc. Ảnh cắt từ camera
Người dân không cứu kịp người đàn ông tự thiêu bốc cháy như ngon đuốc. Ảnh cắt từ camera
Lên top