Bình Dương lý giải việc sót các trường hợp chưa nhận hỗ trợ 800.000 đồng

Dãy trọ bị sót, sau khi rà soát ngày 2.10 mới nhận được hỗ trợ tiền thuê trọ và tiền ăn (800.000 đồng).
Dãy trọ bị sót, sau khi rà soát ngày 2.10 mới nhận được hỗ trợ tiền thuê trọ và tiền ăn (800.000 đồng).
Dãy trọ bị sót, sau khi rà soát ngày 2.10 mới nhận được hỗ trợ tiền thuê trọ và tiền ăn (800.000 đồng).
Lên top