Bình Dương: Lập biên bản một số người chống đối bác sĩ trong khu cách ly

Lên top