Bình Dương kiểm tra doanh nghiệp... “xả lén” nước thải gây ô nhiễm kênh Ba Bò