Bình Dương: Kêu gọi chủ trọ giảm tiền phòng và quản lý chặt hơn người ở trọ

Lên top