Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Bình Dương hướng đến xây dựng hệ thống giao thông an toàn

Một tuyến đường trong khu công nghiệp Sóng Thần (Bình Dương).  Ảnh: M.Q
Một tuyến đường trong khu công nghiệp Sóng Thần (Bình Dương). Ảnh: M.Q