Bình Dương: Học sinh, sinh viên được nghỉ học để tránh bão số 16