Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Bình Dương: Học sinh, sinh viên được nghỉ học để tránh bão số 16