Bình Dương hỗ trợ tất cả người bán vé số không phân biệt hộ khẩu

Bình Dương sẽ rà soát để hỗ trợ cho tất cả người bán vé số bị ảnh hưởng dịch bệnh. Ảnh: Đình Trọng
Bình Dương sẽ rà soát để hỗ trợ cho tất cả người bán vé số bị ảnh hưởng dịch bệnh. Ảnh: Đình Trọng
Bình Dương sẽ rà soát để hỗ trợ cho tất cả người bán vé số bị ảnh hưởng dịch bệnh. Ảnh: Đình Trọng
Lên top