Bình Dương: Hỗ trợ sớm nhất cho người lao động đường H5, H6 ở Bến Cát

Người dân đặt bảng xin cứu trợ gấp.
Người dân đặt bảng xin cứu trợ gấp.
Người dân đặt bảng xin cứu trợ gấp.
Lên top