Bình Dương: Hai công ty gỗ xảy ra hỏa hoạn, công nhân ôm đồ tháo chạy

Hỏa hoạn ở 2 công ty gỗ tại Bình Dương. Ảnh: Dương Bình
Hỏa hoạn ở 2 công ty gỗ tại Bình Dương. Ảnh: Dương Bình
Hỏa hoạn ở 2 công ty gỗ tại Bình Dương. Ảnh: Dương Bình
Lên top