Bình Dương: Gói nhanh 10.000 bánh chưng tặng đồng bào vùng lũ miền Trung

Người dân Bình Dương cùng gói 10.000 bánh chưng, bánh tét tặng người miền Trung cùng vượt qua bão lũ.
Người dân Bình Dương cùng gói 10.000 bánh chưng, bánh tét tặng người miền Trung cùng vượt qua bão lũ.
Người dân Bình Dương cùng gói 10.000 bánh chưng, bánh tét tặng người miền Trung cùng vượt qua bão lũ.
Lên top