Bình Dương giữ chặt và mở rộng "vùng xanh" để chi viện cho "vùng đỏ"

Huyện Bàu Bàng của Bình Dương giữ chặt và mở rộng vùng xanh. Ảnh: Đình Trọng
Huyện Bàu Bàng của Bình Dương giữ chặt và mở rộng vùng xanh. Ảnh: Đình Trọng
Huyện Bàu Bàng của Bình Dương giữ chặt và mở rộng vùng xanh. Ảnh: Đình Trọng
Lên top