Bình Dương giải thích việc cập nhật thêm 28.000 F0 chưa gắn mã số bệnh nhân

Khu điều trị khoảng 13.000 F0 tại Bình Dương vào tháng 8.2021.
Khu điều trị khoảng 13.000 F0 tại Bình Dương vào tháng 8.2021.
Khu điều trị khoảng 13.000 F0 tại Bình Dương vào tháng 8.2021.
Lên top