Bình Dương đón 100 chuyên gia nước ngoài sang làm việc ở các doanh nghiệp

Các chuyên gia từ nước ngoài sẽ được cách ly y tế tập trung trước khi về nhà máy làm việc. Ảnh: TTYT BB
Các chuyên gia từ nước ngoài sẽ được cách ly y tế tập trung trước khi về nhà máy làm việc. Ảnh: TTYT BB
Các chuyên gia từ nước ngoài sẽ được cách ly y tế tập trung trước khi về nhà máy làm việc. Ảnh: TTYT BB
Lên top