Bình Dương: Đổi chiến lược xét nghiệm và phát thuốc cho F0 điều trị tại nhà

Tỉnh Bình Dương thay đổi chiến lược xét nghiệm khi tỉnh đạt độ phủ vaccine cao.
Tỉnh Bình Dương thay đổi chiến lược xét nghiệm khi tỉnh đạt độ phủ vaccine cao.
Tỉnh Bình Dương thay đổi chiến lược xét nghiệm khi tỉnh đạt độ phủ vaccine cao.
Lên top