Bình Dương: Điều xe thang khống chế lửa cháy lan rộng ở nhà xưởng 4 tầng

Điều xe thang tới ngăn đám cháy lan rộng ở Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng
Điều xe thang tới ngăn đám cháy lan rộng ở Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng
Điều xe thang tới ngăn đám cháy lan rộng ở Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng
Lên top