Bình Dương: Điều tra vụ nổ bồn cầu trong nhà, 4 người nhập viện

Công an tìm hiểu nguyên nhân vụ nổ
Công an tìm hiểu nguyên nhân vụ nổ