Bình Dương đêm 30 Tết: Dỡ bỏ phong tỏa 1 phần chung cư là nơi ở của BN 1979

Bình Dương dỡ bỏ phong tỏa cách ly một phần chung cư là nơi ở BN1979, 1980. Ảnh: Đình Trọng
Bình Dương dỡ bỏ phong tỏa cách ly một phần chung cư là nơi ở BN1979, 1980. Ảnh: Đình Trọng
Bình Dương dỡ bỏ phong tỏa cách ly một phần chung cư là nơi ở BN1979, 1980. Ảnh: Đình Trọng
Lên top