Bình Dương: Đề xuất chế độ cho F0 khỏi bệnh chăm sóc bệnh nhân COVID-19

Bệnh viện dã chiến cơ sở Thới Hòa đang điều trị cho khoảng 4.000 F0, trong đó bệnh nhân nhẹ đã tình nguyện hỗ trợ chăm sóc các bệnh nhân lớn tuổi, trẻ em, bệnh nhân có triệu chứng và vệ sinh bệnh viện.Ảnh: Đình Trọng
Bệnh viện dã chiến cơ sở Thới Hòa đang điều trị cho khoảng 4.000 F0, trong đó bệnh nhân nhẹ đã tình nguyện hỗ trợ chăm sóc các bệnh nhân lớn tuổi, trẻ em, bệnh nhân có triệu chứng và vệ sinh bệnh viện.Ảnh: Đình Trọng
Bệnh viện dã chiến cơ sở Thới Hòa đang điều trị cho khoảng 4.000 F0, trong đó bệnh nhân nhẹ đã tình nguyện hỗ trợ chăm sóc các bệnh nhân lớn tuổi, trẻ em, bệnh nhân có triệu chứng và vệ sinh bệnh viện.Ảnh: Đình Trọng
Lên top