Bình Dương đầu tư 100 tỉ đồng bảo tồn làng nghề tranh sơn mài gần 100 tuổi

Bình Dương đầu tư 100 tỉ đồng bảo tồn làng nghề tranh sơn mài gần 100 năm tuổi. Ảnh: Đình Trọng
Bình Dương đầu tư 100 tỉ đồng bảo tồn làng nghề tranh sơn mài gần 100 năm tuổi. Ảnh: Đình Trọng
Bình Dương đầu tư 100 tỉ đồng bảo tồn làng nghề tranh sơn mài gần 100 năm tuổi. Ảnh: Đình Trọng
Lên top