Bình Dương: Công nhân xuyên đêm ngồi chờ tiêm vaccine

Sợ thiếu vaccine người dân kê võng ngồi chờ từ đêm.
Sợ thiếu vaccine người dân kê võng ngồi chờ từ đêm.
Sợ thiếu vaccine người dân kê võng ngồi chờ từ đêm.
Lên top