Bình Dương: Công nhân khó khăn đường H5, H6 được hỗ trợ thêm gạo, mì tôm

Người lao động trong khu phong tỏa đường H5, H6 gặp khó khăn được hỗ trợ gạo, mì tôm và nước tương.
Người lao động trong khu phong tỏa đường H5, H6 gặp khó khăn được hỗ trợ gạo, mì tôm và nước tương.
Người lao động trong khu phong tỏa đường H5, H6 gặp khó khăn được hỗ trợ gạo, mì tôm và nước tương.
Lên top