Bình Dương: Công an phường kêu gọi 1.300 chủ nhà trọ giảm tiền thuê phòng

Công an phường kêu gọi chủ trọ miễn giảm tiền phòng cho NLĐ gặp khó khăn. Ảnh: Đình Trọng
Công an phường kêu gọi chủ trọ miễn giảm tiền phòng cho NLĐ gặp khó khăn. Ảnh: Đình Trọng
Công an phường kêu gọi chủ trọ miễn giảm tiền phòng cho NLĐ gặp khó khăn. Ảnh: Đình Trọng
Lên top