Bình Dương chuẩn bị gì khi "đóng băng" 11 xã phường trong 15 ngày?

Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương đã yêu cầu các địa phương phải “khoá chặt, đông cứng” 11 phường có số ca nhiễm COVID-19 trong vòng 15 ngày.
Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương đã yêu cầu các địa phương phải “khoá chặt, đông cứng” 11 phường có số ca nhiễm COVID-19 trong vòng 15 ngày.
Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương đã yêu cầu các địa phương phải “khoá chặt, đông cứng” 11 phường có số ca nhiễm COVID-19 trong vòng 15 ngày.
Lên top