Bình Dương cho xe khách, taxi, xe buýt lưu thông trở lại

Bình Dương cho phương tiện vận chuyển hành khách hoạt động trở lại từ 15.10.
Bình Dương cho phương tiện vận chuyển hành khách hoạt động trở lại từ 15.10.
Bình Dương cho phương tiện vận chuyển hành khách hoạt động trở lại từ 15.10.
Lên top