Bình Dương: Cho người dân 4 phường lưu thông, "vùng đỏ" được nới giãn cách

Thành phố Thuận An nới giãn cách cho 4 phường, xã; người dân đủ điều kiện được lưu thông trong nội bộ phường xã.
Thành phố Thuận An nới giãn cách cho 4 phường, xã; người dân đủ điều kiện được lưu thông trong nội bộ phường xã.
Thành phố Thuận An nới giãn cách cho 4 phường, xã; người dân đủ điều kiện được lưu thông trong nội bộ phường xã.
Lên top