Bình Dương: Cháy lớn ở điểm thu mua phế liệu xung quanh có nhiều nhà dân

Cháy lớn ở  cơ sở thu mua phế liệu tại Bình Dương. Ảnh: Dương Bình
Cháy lớn ở cơ sở thu mua phế liệu tại Bình Dương. Ảnh: Dương Bình
Cháy lớn ở cơ sở thu mua phế liệu tại Bình Dương. Ảnh: Dương Bình
Lên top