Bình Dương: Cháy lớn ở dãy ki ốt, người dân chạy đua di dời tài sản

Cháy lớn ở dãy ki ốt kinh doanh ở Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng
Cháy lớn ở dãy ki ốt kinh doanh ở Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng
Cháy lớn ở dãy ki ốt kinh doanh ở Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng
Lên top